اخبار و رویدادها


موجه نمودن غیبت دانش آموزان
درج شده در تاریخ 1396/02/20 توسط مدیر.

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان
کسب مقام اول (مدال طلا) مسابقات بین المللی پایا
اجرای سرود همگانی دانش آموزان
سخنرانی به مناسبت هفته بهداشت روان
اولین جلسه آموزش خانواده به مناسبت هفته بهداشت روان و هفته پیوند اولیا و مربیان
آغاز سال تحصیلی 94-93

اولیاء محترم دانش آموزانی که غیبت غیرموجه داشته اند ، لطفا روز نشست با دبیران (شنبه 96/2/23 ) جهت موجه نمودن غیبت فرزندتان به معاونین انضباطی آنها مراجعه فرمایید.